BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

 

VERİ SORUMLUSU:

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

Adres: 29 Ekim Mahallesi 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR

Tel: 0 232 853 96 89

E-posta: [email protected]

 

Değerli Müşterimiz,

 

Şirketimiz Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş. tarafından, https://www.bambi.com.tr/ internet adresinden yapmış olduğunuz satın alma işlemi sırasında doldurmuş olduğunuz sipariş formu ile tarafınıza ait isim, soyisim, TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kredi kartı ve diğer ödeme bilgileriniz ile adres bilgileriniz içeriğinde yer alan kişisel verileriniz kaydedilmektedir.

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz satın alma ilişkisinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve sair kanunlarda yer alan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirketimiz hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetler ile satış sonrası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilecektir. 

 

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
  2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir. 

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel verileriniz https://www.bambi.com.tr/ internet adresinde doldurduğunuz formlara dayalı olarak otomatik yollarla işlenecektir. 

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen kişisel  bilgileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilecek, depolanacak, aktarılacak ve muhafaza edilecektir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurtiçi veya yurtdışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo/nakliye şirketleri, sigorta şirketleri, gümrük ve lojistik şirketleri, hukuk büroları, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar ve danışmanlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, hizmet alınan alt yüklenici şirketler, taşıma ve gümrük hizmet görevlileri ve görevli kamu kurumları gibi sözleşmenin ifası için Şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak paylaşılması ve aktarılması mümkündür.

 

Kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme ve diğer yasal merciler tarafından hukuka uygun bir şekilde talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince tarafınıza ait elektronik ticaret işlemlerine ilişkin kayıtlarınız ve bu kayıtların içerdiği kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, yasal yükümlülüğümüz gereğince, işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklanmaktadır.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesi gereğince, tarafınıza ait kişisel verileri içeren mali kayıtlar, Şirketimiz tarafından, yasal yükümlülüğümüz gereğince, ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan itibaren on yıl süreyle saklanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklarınızı Şirketimizin 29 Ekim Mah. 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR adresine yazılı olarak veya [email protected]  elektronik posta adresine ileterek kullanabilirsiniz.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği konusunda tarafınızı aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.