YATAK 

GARANTİ BELGESİ VE 

KULLANIM KILAVUZU 

MATTRESS 

WARRANTY AND USER GUIDE

İş bu Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu, sadece Bambi Yatakları içindir. Tüm ülkelerde geçerlidir.
This warranty and user’s guide are for Bambi Mattress and used in all the countries.
 
Değerli Müşterimiz; 
Yapmış olduğunuz isabetli seçimden dolayı sizi kutlar, bize duyduğunuz güven için size teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde de güvenilen ve tercih edilen bir marka olmayı başaran Bambi, en güvenli ürünleri sizlere sunmaya devam ediyor. Amacımız Bambi ürünüyle uzun yıllar ilk günkü dostluğunuzu sürdürmeniz ve ürünlerimizden maksimum faydayı sağlamanızdır. Bu nedenle, ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka hazırlanmış olan bu kılavuzun tamamını dikkatlice okumanızı ve saklamanızı tavsiye ederiz. 
Dear Customer,
Congratulations on your knowledgeable purchase. Thank you for your trust in our products. Bambi continues to present safe and trusted products throughout the world. Our aim is to provide products that maintain our friendship over the years, products that provide maximum benefit and function for many more years to come. Please read this User’ s Guide carefully before using your product. We recommend keeping this brochure. 
 
YATAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION FOR MATTRESS 
 
Mevcut olarak kullandığınız yatağın sertlik durumuna göre yatak seçiminizi yapın. 
Please choose your mattress according to the mattress’ firmness that you have been using currently. 
 
Vücudunuzda kumaş ve sünger türlerine karşı alerjik durum var ise, yatak seçimini çok dikkatli yapın. 
If you are allergic to a fabric or a foam type, please choose the mattress attentively. 
 
Kullanım kılavuzu ve garanti şartlarının yazılı olduğu bu belgeyi mutlaka okuyun ve saklayın. 
Please read and keep this document that the user’s guide and warranty conditions are written. 
 
Satın aldığınız ürünlerimiz, Bambi yetkili satıcıları tarafından taşınmalı ve monte edilmelidir. 
The products you purchased must be transported and mounted by Bambi authorized dealers. 
 
Ürünü mutlaka sağlam olarak teslim alın. Aksi durumda montaja gelmiş olan bayi personeline tutanak hazırlayın. 
Make sure your furniture is not damaged and packages are complete. Otherwise, prepare a report to the dealer personnel. 
 
Ürünü teslim aldığınız anda Garanti Belgesini de onaylatın. 
Please make your certificate of warranty confirmed as soon as you buy your furniture. 
 
Ürünlerimiz ile birlikte verilen Kullanma Kılavuzunu ve uyarı etiketlerini dikkatlice okuyun. 
Please read carefully user manual and the warning labels that are given with the products. 
 
Almış olduğunuz ürünlerin etiketlerini, ürün kullanımda olduğu sürece muhafaza edin. 
Please keep the labels of your furniture as long as the product is in use. 
 
Kullanma Kılavuzu ileride başvuru kaynağı olacağından düzgün bir şekilde saklayın. 
Please keep the user manual to guide you in case of need in future. 
 
Yatağınızı düz ve sert zeminde kullanın. Uygun olmayan yüzeyler, yatağınızın sağlıklı bir şekilde size hizmet etmesini engeller. 
Use your mattress on a plain and stiff ground. Inappropriate surfaces hinder your mattress to serve properly. 
 
Taşıma esnasında yatağınızı kesinlikle bükmeyin, katlamayın. 
Do not bend or fold your mattress while carrying it. 
 
Kullanmadığınız durumlarda yatağınızı uzun süre dik bir şekilde ve bir yere dayanarak muhafaza etmeyin. 
When you are not using the mattress, please do not put your mattress upright and not lean on a place for a long time. 
 
Yatağınızı kesinlikle taşıma kulplarından tutarak taşıyın. Pedli yataklarda taşıma işlemi esnasında pedlerinden kesinlikle tutmayın. 
Please carry your mattress by holding the carrying handles. In the case of carrying mattress with pads, please do not hold pads. 
 
Örme kumaş yapısı itibari ile tüylenme ve boncuklanma görülmesi doğaldır. Üzerine örteceğinizi örtünün dokuma kumaştan imal edilmiş olmasına dikkat edin. 
It is natural to see hairiness and pilling on the fabric due to its knitted fabric structure. Please aware the cover that you spread on your mattress should be manufactured from woven fabric. 
 
Uzun süreli kullanım için doğru bakım şarttır. Yatağınızın temizliğini ılık sabunlu bir bezle fazla ıslatmadan (nemli) ve bastırmadan silerek yapın ve tamamen kuruduktan sonra üzerini örtünüz, su kullanmayın. Kurutma işlemi için ütü, saç kurutma makinası gibi cihazlar kullanmayın. Emici bir kumaş parçası veya kağıt havlu yardımıyla kumaş üzerindeki sıvıyı tamamen kurulayın. 
Proper maintenance is required to use it in long terms. Please clean your mattress with a warm, soapy and a wet cloth, avoid over-wetting and pressing too much, after it gets dry please cover and do not apply water on it. Do not use any devices; such as iron, hairdryer for drying process. Dry the liquid on the fabric with an absorber cloth and/or a paper towel. 
 
Temizleme işlemi için kullanacağınız temizleyiciyi, kumaşın görünmeyen bir yerinde test ettikten sonra ürün üzerinde bir sorunla karşılaşmadıysanız kullanın. 
If you do not face any problem after testing the cleaner to be used for the cleaning process on the fabric’s invisible part, you can use that cleaner. 
 
Ürününüz üzerine dökülen krema, ayakkabı boyası, oje, yağ, ruj vb. kirlenmeleri geciktirmeden, kurumadan temizleyin. Isı, ışık ve hava ile temas, lekeyi sabitleştirir, çıkarılması zorlaşır. 
If any cream, shoe polish, nail polish, oil, lipstick, etc. spill on your mattress, please clean it punctually before the stain dries. Heat, light and air contact stabilizes the stain and make it hard to remove. 
 
Ürününüzü halı yıkama makinesi, sert fırça, kimyasal madde, çamaşır suyu gibi ürüne zarar verecek makine ve araçlarla temizlemeyin, pamuklu bez kullanmayın. Dokuma yönünde silerek temizleyin. 
Do not clean your product with any machine, device and/or detergent, such as; carpet washing machine, bristle brush, chemical agent, laundry bleach, and do not wipe with cotton cloth. 
 
Temizleme sonrası oluşabilecek tüyleri küçük bir makas yardımıyla kumaşa zarar vermeden temizleyin. 
Please cut the pilling that can be seemed on the mattress after the cleaning process with a small scissors without damaging the fabric. 
 
Yatak üzerinde zıplamayın. 
Do not jump on the mattress. 
 
Yatak yaylarına ısıl işlem ve şekil verme işlemi uygulanması nedeni ile çökme yapmaz. 
It does not collapse due to the heat treatment and forming operations applied to the springs of the mattress. 
 
İlave konfor oluşturması için kullanılan dolgu süngeri, kuştüyü sünger ve silikonize elyaf ile kapitone edilen katmanın vücut şeklinizi alması doğaldır. 
It is natural that the layer which is quilted with padding foam, feather foam and siliconized fiber used on the purpose of providing an extra comfort takes the shape of your body. 
 
Yatağınızı aylık periyotlarda ayakucu başa gelecek şekilde çevirin. Böylece havalanmasını sağlar ve vücut şeklinize göre oluşan çökme hissini ortadan kaldırır. 
Please rotate your mattress 180 degrees on a monthly basis. Thus, it provides ventilation and reduces the feeling of sagging that forms according to your body shape. 
 
Yeni yatağa alışma süresi 21 gündür. Vücudunuz yatak ile uyum sağladığında maksimum uyku konforuna kavuşacaksınız. 
Adaptation period for the new mattress is 21 days. You will obtain the maximum sleep comfort when your body adjusts to the mattress. 
 
İçeriğinde manyetik kum kullanılan Magnasand yatağı; yaşamı, vücut fonksiyonları pile ve/veya elektronik cihaz(lar)a bağlı olan kişiler tarafından kesinlikle KULLANILMAMALIDIR. 
Magnasand mattress, which has magnetic black sand in it, SHOULD NEVER BE USED by the people whose life functions depend on a pacemaker and/or an electronic devices. 
 
Ürününüzü kalorifer peteği, elektrik veya katı yakıt sobası gibi ısı kaynaklarından en az 1,0 m uzak tutun. 
Keep away your products 1,0 meters away from heating sources; such as radiator, electric stoves and solid oil stoves. 
 
Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş alan ortamlardan uzak tutun. 
Keep away your products from dirty, moist and direct-sunshine areas. 
 
Ürününüzün üzerine sıcaklığın etkisiyle zarar verebilecek malzeme ve cihazları (ütü, sıcak çaydanlık vb.) kesinlikle koymayın. 
Do not put any material or equipment, which can let any damage with the effect of the heat (iron, kettle etc.) on or near your product. 
 
YATAK İÇİN GARANTİ ŞARTLARI 
WARRANTY CONDITIONS FOR MATTRESS 
 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar, yurt içi garanti süresi 2 yıl olup, yurt dışı garanti süresi 1 yıldır. 
The periods of warranty are 1 (one) year for foreign countries and 2 (two) years for domestic starting with the delivery of the product to the customer. 
 
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
The whole products including all parts are under our company’s warranty. 
 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan haklarından yararlanabilir: 
In case of encountring a defective product, consumer has right to consider the amendments listed below: 
 
Sözleşmeden dönme, 
Rescission of the contract, 
 
Satış bedelinden indirim isteme, 
Asking for discount from the sales value 
 
Ücretsiz onarılmasını isteme, 
Requesting the free repair service 
 
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
Request to exchange the product with the same one that free from defects 
 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
The seller is obligated to repair the sold goods in case the consumer chooses the usage of the right to have the goods fixed free of charge. Consumer exercises his right to repair free of charge for manufacturer and also for importer. Dealer, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of such consumer right. 
 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
In case the consumer exercises his right to repair free of charge, with regard to the product; 
 
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
If the product breaks down again within the warranty period, 
 
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
If the maximum time required to repair is exceeded, 
 
Tamirinin mümkün olmadığının, teknik servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
If it is made certain with a report issued by technical service, dealer, manufacturer or importer that it is not possible to repair; consumer will be entitled to claim for the refund of the product, price discount in proportion to defect or replacement of the defective product with its equivalent, if available. Dealer shall not be able to refuse the claim of consumer. Dealer, manufacturer and importer shall be severally responsible in case of any failure to fulfill such obligation. 
 
Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın bölge servis birimleri veya satıcı bayiye bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın ilgili bölge servis ekiplerine teslimi veya ekipler tarafından teslim alınması tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ve ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
If this period is outside the warranty period on the date when notice related to defect within the warranty period, is made to the technical service, then it will start as from the date when product is delivered to the technical service. Manufacturer or importer shall be obligated to provide the consumer with another product with similar features until the repair of the product is finalized in case the repair cannot be accomplished more than 10 days. In case the product becomes defective within the warranty period, the period required to repair will be added to the warranty term. Defects resulting from the use of product opposite to the instructions available in the product user manual shall not be covered within the warranty scope. All the defects that come to existence because of the misusage of the consumer are not under the cover of warranty terms. 
 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
In case of disputes related to the rights arising from the warranty, consumer can apply to Consumer Arbitration Committee and Consumer Courts in his placement of residence or in which the consumer transactions are made. 
 
Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
If the warranty document is not given to the consumer, he has the right to apply to Ministry of Trade and Directorate General of Consumer Protection and Market Surveillance. 
 
Kullandığınız ürünün Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, garanti süresi içinde ve dışında verilecek montaj, bakım onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, tesisat ile bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulundurulacak süreyi kapsamaktadır. 
As determined by the Turkish Ministry of Trade, lifetime expectancy of the product is 10 years. This includes the duration which sufficient technical staff, tools, fittings and spare parts for the assembly, maintenance and repair services which are determined by the ministry, will be provided within and outside the warranty period. 
 
Kullanıma bağlı zamanla oluşabilecek, ürünlere göre değişiklik gösterebilecek basit onarım gerektiren detay ayarlarda yetkili bayiden yardım talep edin. 
Please appeal for help from the authorized dealer for the detailed settings that require simple repair, which occur in time depend on use and may vary from product to product. 
 
Yukarıda belirtilen yatak için dikkat edilmesi gereken hususlar, garanti şartlarına dahildir. 
Matters to be taken into consideration regarding mattress that specified above are included in the warranty conditions. 
 
YATAK İÇİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HUSUSLAR 
OUT OF WARRANTY CONDITIONS FOR MATTRESS 
 
Ürünün montajının, teknik servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması, 
Assembly of the product not by technical service personnel but by inexperienced persons, 
 
Temizlikte, ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması, 
Use of harmful material and substance for cleaning, 
 
Nakliye işlemi (tüm taşımalar), firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar, 
Damages which can occur in shipping process (all transportations) that are operated without the authorized retailers responsibility, 
 
Yanlış kullanımdan doğan hasarlar (yatak yüzeyinin çizilmesi, ezilmesi, yırtılması vb. durumlar), 
Damages caused by misuse (scratched, crushed, fabric teared mattress surface, broken mattress lath…etc. situations), 
 
Bu kılavuzda yatak için yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, 
Faults that are caused because of the misusage regarding to the issues to be taken into consideration about mattress, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi, 
Identification of unauthorized repairment of the product, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of unauthorized intervention of the product, 
 
Ürün üzerinde imalatımızda olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of mounted parts that are not produced by us, 
 
İmalatımız olmayan bazanın kullanılması, 
Use of base that is not produced by us, 
 
Kullanıcı kaynaklı yatak üzerinde kalıcı lekelerin oluşması, 
Permanent stains on the mattress that are caused by user error, 
 
Pedli yataklarda, ped kısmının altta kalacak şekilde kullanılması, 
Using the pad part as staying at the bottom for the mattresses with pads, 
 
Kullanımdan sonra model ve/veya ölçü değişikliğine gidilmesi, 
Change of model and/or dimension after the use, 
 
Evde kullanılan bazanın ölçüsü dışında yatak siparişleri, 
Orders of mattress that have different dimensions than base currently in use. 
 
Not: 
Yukarıda belirtilen tüm hususlar, Setler (Yatak+Baza+Başlık) için de geçerlidir ve tüm ürünlerimiz medikal ürün değildir. 
Note: 
All matters stated above, are included for Sets (Mattress+Base+Headboard) and Bambi products are not medical products. 
 
Değerli Müşterimiz, 
Ürününüzde meydana gelebilecek arızalar için önce, bulunduğunuz bölgedeki servisimize başvurun. Servisimiz, arıza karşısında yetersiz kaldığı takdirde, şikayetinizi Bambi Tüketici Hizmetleri Servisi’ ne bildirin. Arıza, en kısa zamanda giderilecektir. 
Lütfen, garanti belgenizi, yetkili satıcıya, ürününüzü satın aldığınız anda onaylatın. Ürününüzün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.
 
Dear Customer, 
For any fault that may occur in your product, first contact the authorized retailer in your region. If our authorized retailer is insufficient to resolve occured failure, please contact Bambi Consumer Service about your complaint. The fault will be sort out as soon as possible. 
Please confirm your warranty to the authorized retailer at the time of purchase. For more information regarding to the use of the product, please contact our authorized retailer. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BAZA 

GARANTİ BELGESİ VE 

KULLANIM KILAVUZU 

BASE 

WARRANTY AND USER GUIDE

İş bu Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu, sadece Bambi Baza içindir. Tüm ülkelerde geçerlidir.
This warranty and user’s guide are for Bambi Base and used in all the countries.
 
Değerli Müşterimiz; 
Yapmış olduğunuz isabetli seçimden dolayı sizi kutlar, bize duyduğunuz güven için size teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde de güvenilen ve tercih edilen bir marka olmayı başaran Bambi, en güvenli ürünleri sizlere sunmaya devam ediyor. Amacımız Bambi ürünüyle uzun yıllar ilk günkü dostluğunuzu sürdürmeniz ve ürünlerimizden maksimum faydayı sağlamanızdır. Bu nedenle, ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka hazırlanmış olan bu kılavuzun tamamını dikkatlice okumanızı ve saklamanızı tavsiye ederiz. 
Dear Customer, 
 
Congratulations on your knowledgeable purchase. Thank you for your trust in our products. Bambi continues to present safe and trusted products throughout the world. Our aim is to provide products that maintain our friendship over the years, products that provide maximum benefit and function for many more years to come. Please read this User’ s Guide carefully before using your product. We recommend keeping this brochure. 
 
BAZA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION FOR BASE 
 
Kullanım kılavuzu ve garanti şartlarını yazılı olduğu bu belgeyi mutlaka okuyun ve saklayın. 
Please read and keep this document that the user’s guide and warranty conditions are written. 
 
Satın aldığınız ürünlerimiz, Bambi yetkili satıcıları elemanları tarafından taşınmalı ve monte edilmelidir. 
The products you purchased must be transported and mounted by Bambi authorized dealers. 
 
Ürünü mutlaka sağlam olarak teslim alın. Aksi durumda montaja gelmiş olan bayi personeline tutanak hazırlayın. 
Make sure your furniture is not damaged and packages are complete. Otherwise, prepare a report. 
 
Ürünü teslim aldığınız anda Garanti Belgesini de onaylatın. 
Please make your certificate of warranty confirmed as soon as you buy your furniture. 
 
Ürünlerimiz ile birlikte verilen Kullanma Kılavuzunu ve uyarı etiketlerini dikkatlice okuyun. 
Please read carefully user manual and the warning labels that are given with the products. 
 
Almış olduğunuz ürünlerin etiketlerini, ürün kullanımda olduğu sürece muhafaza edin. 
Please keep the labels of your furniture with you, while using it. 
 
Kullanma Kılavuzu ileride başvuru kaynağı olacağından düzgün bir şekilde saklayın. 
Please keep the user manual to guide you in case of need in future. 
 
Bazanızı düz ve sert zeminde kullanın. Uygun olmayan zeminler, bazanızın sağlıklı bir şekilde size hizmet etmesini engeller. 
Use your base on a plain and stiff ground. Inappropriate surfaces hinder your mattress to serve properly. 
 
Kullanmadığınız durumlarda bazanızı uzun süre dik bir şekilde ve bir yere dayanarak muhafaza etmeyin. 
When you are not using the base, please do not put it upright and not lean on a place for a long time. 
 
Bazalarda kullanılan pistonların fonksiyonel kuvvetleri yüksek olması nedeni ile baza kapağının açılıp kapatılması esnasında çok dikkatli olun. 
Due to the fact that functional power of the pistons used in the bases are high, be careful when the base lids are opening and closing. 
 
Uzun süreli kullanım için doğru bakım şarttır. Bazanızın temizliğini ılık sabunlu bir bezle fazla ıslatmadan (nemli) ve bastırmadan silerek yapın. Kurutma işlemi için ütü, saç kurutma makinası gibi cihazlar kullanmayın. Emici bir kumaş parçası veya kağıt havlu yardımıyla kumaş üzerindeki sıvıyı tamamen kurulayın. 
Proper maintenance is required to use it in long terms. Please clean your mattress with a warm, soapy and a wet cloth, avoid over-wetting and pressing too much, after it gets dry please cover and do not apply water on it. Do not use any devices; such as iron, hairdryer for drying process. Dry the liquid on the fabric with an absorber cloth and/or a paper towel. 
 
Temizleme işlemi için kullanacağınız temizleyiciyi, kumaşın görünmeyen bir yerinde test ettikten sonra ürün üzerinde bir sorunla karşılaşmadıysanız kullanabilirsiniz. 
If you do not face any problem after testing the cleaner to be used for the cleaning process on the fabric’s invisible part, you can use that cleaner. 
 
Ürününüz üzerine dökülen krema, ayakkabı boyası, oje, yağ, ruj vb. kirlenmeleri geciktirmeden, kurumadan temizleyin. Isı, ışık ve hava ile temas, lekeyi sabitleştirir, çıkarılması zorlaşır. 
If any cream, shoe polish, nail polish, oil, lipstick, etc. spill on your mattress, please clean it punctually before the stain dries. Heat, light and air contact stabilizes the stain and make it hard to remove. 
 
Ürününüzü halı yıkama makinesi, sert fırça, kimyasal madde, çamaşır suyu gibi ürüne zarar verecek makine ve araçlarla temizlemeyin, pamuklu bez kullanmayın. Dokuma yönünde silerek temizleyin. 
Do not clean your product with any machine, device and/or detergent, such as; carpet washing machine, bristle brush, chemical agent, laundry bleach, and do not wipe with cotton cloth. 
 
Temizleme sonrası oluşabilecek tüyleri küçük bir makas yardımıyla kumaşa zarar vermeden temizleyin. 
Please cut the pilling that can be seemed on the mattress after the cleaning process with a small scissors without damaging the fabric. 
 
Baza üzerinde kesinlikle zıplamayın. 
Do not jump on the base. 
 
Ürününüzü kalorifer peteği, elektrik veya katı yakıt sobası gibi ısı kaynaklarından en az 1,0 m uzak tutun. 
Keep away your products 1,0 meters away from heating sources; such as radiator, electric stoves and solid oil stoves. 
 
Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş alan ortamlardan uzak tutun. 
Keep away your products from dirty, moist and direct-sunshine areas. 
 
Ürününüzün üzerine sıcaklığın etkisiyle zarar verebilecek malzeme ve cihazları (ütü, sıcak çaydanlık vb.) kesinlikle koymayın. 
Do not put any material or equipment, which can let any damage with the effect of the heat (iron, kettle etc.) on or near your product. 
 
Kumaş ve/veya deri birleşim yerlerinden zorlamayın; açılma ve yırtılmaya sebep olabilir. 
Do not apply force on leather connection parts, otherwise bulges or tears may occur. 
 
Ahşap ayaklı ürünlerin üzerinde bulunduğu halı, kilim gibi yer döşemelerini temizleyeceğiniz zaman ürünü kaldırınız veya ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. 
When cleaning the rug, carpet and such floor coverings under the products with wooden legs, beware to the legs to not get wet or lift the product while cleaning. 
 
Ürününüzün mekanizmaları ile çocuklarınızın oynamasına izin vermeyin. Çocukların kendi güvenliği için, düşme yaralanma riski söz konusu olabileceğinden, ürün üzerinde oynamalarına, zıplamalarına izin vermeyin. 
Do not let your children play with mechanisms of your products for their own safety. Do not let them play or jump on the product since it may cause injuries. 
 
Ürününüzü yer değiştirirken, yerde sürüklemeyin. 
Please do not drag the product on the ground when you are moving it. 
 
Bazayı kullanırken, bazanın tamamen açıldığından emin olun. 
When using the bed base, make sure that the base is fully extended. 
 
Bazanın içerisine girerek eşya yerleştirmeyin. 
Do not place anything into the mattress base by entering into it. 
 
Küçük yaştaki çocuklarınızın baza ile oynamasına izin vermeyin. 
Do not allow children to play with the mattress base. 
 
Baza üzerinde yatak olmaksızın baza üzerine çıkmayın. 
Do not step on to the base without a matress on it. 
 
Kilitli makaslı bazalarda, kapağı kaldırdığınızda bazanın kilitlendiğinden emin olun. Kilitli halde olan baza kapağını kapatmak için aşağıya doğru zorlamayın. Önce yukarı doğru iterek, ‘klik’ sesi ile kilidin açıldığından emin olup, daha sonra kapağı aşağıya indirin. 
Make sure that bed base with gas-spring lockers is locked when you lift the cover. Don’t force the cover down if it is locked. First push it up and make sure that you hear the sound of ‘’click’’ and then lower the cover down. 
 
Kendinden kilitli olmayan (emniyet mandallı) bazalarda baza kapağını yukarı kaldırıp, emniyet mandalını yerine takın. Emniyet mandalını kaldırmadan işlem yapmayın. Bazayı kapatmadan önce emniyet mandalını mutlaka yerinden çıkartın. 
Lift up the bed base cover and lock the safety latch on the bed bases which dont have self-lock system. Do not do any process before remove the safety latch. Always remove the safety latch before closing bed base. 
 
Ürün bazası içerisine ağır yük koymayın. 
Do not load anything heavy into the mattress base. 
 
Amortisörlü mekanizmalar yalnızca kullanım esnasında açık bulundurulmalıdır. İşlem bittiğinde mutlaka kapatılmalıdır. Bu işlemler yapılırken çocuklar açık amortisörlü bölümden uzak tutulmalıdır. 
The damper mechanism should only be open while in operation. Make sure to close immediately after use or operation. Keep children away from product and damper while in open position. 
 
Baza tablalarının dengeli çalışmaması durumunda satıcınıza başvurup gerekli düzeltmenin yapılmasını talep edin böylece ürün ömrü uzayacaktır. 
In case your base lid does not work on balance, please ask the seller for the necessary repair, thus it will extend the life of the product. 
 
Ürünün sandık bölümünde, sandık yüksekliğini aşan yükleme yapılmamalıdır. Malzemeler sandık içerisine homojen bir şekilde yerleştirilmelidir. 
Do not place items which exceed the dimensions of the storage section either in height or width. Make sure to place products inside the storage section in a homogenous. 
 
Baza, metal ve ahşap malzemelerin birleşiminden oluştuğu için nemli ve rutubetli ortamlardan uzak tutularak kullanılmalıdır. Bu şartlarda kullanımdan dolayı paslanma küflenme oluşabilir. 
Base is made with using both metal and wood materials. Because of that, it should be kept away from humid and moist environments. If not, those conditions could corrode and mold the base. 
 
Yer değişikliği yapılacağında ürünler monteli ise demonte hale getirilerek taşınması ve ikame yerde kurulması hususunda teknik servisten yardım talep edin. 
To displace the product, if it is assembled you should contact the technical retailers for disassembling, moving and assembling the product again. 
 
Deri bulunan bazalarda, derinin üzerinde leke var ise, sünger veya yumuşak bir kumaş parçası yardımıyla lekeyi dairesel hareketlerle silerek temizleyin. Bu işlemi yaparken deriye zarar vermemeye dikkat edin. Lekeyi sert bir cisimle kazımayın. Çok kurumuş ve çıkmayan lekeleri hafifçe nemlendirerek yumuşatın. Deri üzerindeki kalıntıları yumuşak bir fırça veya bez kullanarak tamamen temizleyin. 
With the help of a sponge or a soft fabric, clean stains by rubbing in circular movements. While cleaning do not harm the leather. Do not scrape the stains with solid objects. Slightly moisten and soften overdried stains. Clean residual stains on leather completely by using a soft brush or fabric. 
 
Suni deride kullanılan ürünlerde (solvent, tiner, aseton, alkol..vb.) aşırı çözücü ve çözündürücü içeren kimyasallardan uzak tutulması gerekmektedir. 
For cleaning artificial leather, make sure not to use cleaning agents containing solvents or dissolvers (solvents, thinners, acetone, alcohol, etc). 
 
BAZA İÇİN GARANTİ ŞARTLARI 
WARRANTY CONDITIONS FOR BASE 
 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar, yurt içi garanti süresi 2 yıl olup, yurt dışı garanti süresi 1 yıldır. 
The periods of warranty are 1 (one) year for foreign countries and 2 (two) years for domestic starting with the delivery of the product to the customer. 
 
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
The whole products including all parts are under our company’s warranty. 
 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan haklarından yararlanabilir: 
In case of encountring a defective product, consumer has right to consider the amendments listed below: 
 
Sözleşmeden dönme, 
Rescission of the contract, 
 
Satış bedelinden indirim isteme, 
Asking for discount from the sales value, 
 
Ücretsiz onarılmasını isteme, 
Requesting the free repair service, 
 
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
Request to exchange the product with the same one that free from defects, 
 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
The seller is obligated to repair the sold goods in case the consumer chooses the usage of the right to have the goods fixed free of charge. Consumer exercises his right to repair free of charge for manufacturer and also for importer. Dealer, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of such consumer right. 
 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
In case the consumer exercises his right to repair free of charge, with regard to the product; 
 
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
If the product breaks down again within the warranty period, 
 
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
If the maximum time required to repair is exceeded, 
 
Tamirinin mümkün olmadığının, teknik servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
If it is made certain with a report issued by technical service, dealer, manufacturer or importer that it is not possible to repair; consumer will be entitled to claim for the refund of the product, price discount in proportion to defect or replacement of the defective product with its equivalent, if available. Dealer shall not be able to refuse the claim of consumer. Dealer, manufacturer and importer shall be severally responsible in case of any failure to fulfill such obligation. 
 
Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın bölge servis birimleri veya satıcı bayiye bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın ilgili bölge servis ekiplerine teslimi veya ekipler tarafından teslim alınması tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ve ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
If this period is outside the warranty period on the date when notice related to defect within the warranty period, is made to the technical service, then it will start as from the date when product is delivered to the technical service. Manufacturer or importer shall be obligated to provide the consumer with another product with similar features until the repair of the product is finalized in case the repair can not be accomplished more than 10 days. In case the product becomes defective within the warranty period, the period required to repair will be added to the warranty term. Defects resulting from the use of product opposite to the instructions available in the product user manual shall not be covered within the warranty scope. All the defects that come to existence because of the misusage of the consumer are not under the cover of warranty terms. 
 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
In case of disputes related to the rights arising from the warranty, consumer can apply to Consumer Arbitration Committee and Consumer Courts in his placement of residence or in which the consumer transactions are made. 
 
Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
If the warranty document is not given to the consumer, he has the right to apply to Ministry of Trade and Directorate General of Consumer Protection and Market Surveillance. 
 
Kullandığınız ürünün Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, garanti süresi içinde ve dışında verilecek montaj, bakım onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, tesisat ile bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulundurulacak süreyi kapsamaktadır. 
As determined by the Turkish Ministry of Trade, lifetime expectancy of the product is 10 years. This includes the duration which sufficient technical staff, tools, fittings and spare parts for the assembly, maintenance and repair services which are determined by the ministry, will be provided within and outside the warranty period. 
 
Kullanıma bağlı zamanla oluşabilecek, ürünlere göre değişiklik gösterebilecek basit onarım gerektiren detay ayarlarda yetkili bayiden yardım talep edin. 
Please appeal for help from the authorized dealer for the detailed settings that require simple repair, which occur in time depend on use and may vary from product to product. 
 
Yukarıda belirtilen baza için dikkat edilmesi gereken hususlar, garanti şartlarına dahildir. 
Matters to be taken into consideration regarding bases that specified above are included in the warranty conditions. 
 
BAZA İÇİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HUSUSLAR 
OUT OF WARRANTY CONDITIONS FOR BASE 
 
Ürünün montajının, teknik servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması, 
Assembly of the product not by technical service personnel but by inexperienced persons, 
 
Temizlikte, ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması, 
Use of harmful material and substance for cleaning, 
 
Nakliye işlemi (tüm taşımalar), firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar, 
Damages which can occur in shipping process (all transportations) that are operated without the authorized retailers responsibility, 
 
Yanlış kullanımdan doğan hasarlar (baza yüzeyinin çizilmesi, ezilmesi, kumaşın yırtılması, suntanın kırılması vb. durumlar), 
Damages caused by misuse (scratched, crushed, fabric teared base surface, broken base lath…etc. situations), 
 
Bu kılavuzda baza için yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, 
Faults that are caused because of the misusage regarding to the issues to be taken into consideration about bases, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi, 
Identification of unauthorized repairment of the product, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of unauthorized intervention of the product, 
 
Ürün üzerinde imalatımızda olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of mounted parts that are not produced by us, 
 
İmalatımız olmayan başlığın kullanılması, 
Use of headboard that is not produced by us, 
 
Kullanıcı kaynaklı baza kumaşında kalıcı lekelerin oluşması, 
Permanent stains on the base fabric that are caused by user error, 
 
Kullanımdan sonra model ve/veya ölçü değişikliğine gidilmesi, 
Change of model and/or dimension after the use, 
 
Evde kullanılan yatağın ölçüsü dışında baza siparişleri, 
Orders of base that have different dimensions than mattress currently in use 
 
Not: 
Yukarıda belirtilen tüm hususlar, Setler (Yatak+Baza+Başlık) için de geçerlidir ve tüm ürünlerimiz medikal ürün değildir. 
Note: 
All matters stated above, are included for Sets (Mattress+Base+Headboard) and Bambi products are not medical products. 
 
Değerli Müşterimiz, 
Ürününüzde meydana gelebilecek arızalar için önce, bulunduğunuz bölgedeki servisimize başvurun. Servisimiz, arıza karşısında yetersiz kaldığı takdirde, şikayetinizi Bambi Tüketici Hizmetleri Servisi’ ne bildirin. Arıza, en kısa zamanda giderilecektir. 
Lütfen, garanti belgenizi, yetkili satıcıya, ürününüzü satın aldığınız anda onaylatın. Ürününüzün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun. 
Dear Customer, 
For any fault that may occur in your product, first contact the authorized retailer in your region. If our authorized retailer is insufficient to resolve occured failure, please contact Bambi Consumer Service about your complaint. The fault will be sort out as soon as possible. 
Please confirm your warranty to the authorized retailer at the time of purchase. For more information regarding to the use of the product, please contact our authorized retailer. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BAŞLIK 

GARANTİ BELGESİ VE 

KULLANIM KILAVUZU 

HEADBOARD 

WARRANTY AND USER GUIDE

İş bu Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu, sadece Bambi Başlık içindir. Tüm ülkelerde geçerlidir.
This warranty and user’s guide are for Bambi Headboard and used in all the countries.
 
Değerli Müşterimiz; 
Yapmış olduğunuz isabetli seçimden dolayı sizi kutlar, bize duyduğunuz güven için size teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde de güvenilen ve tercih edilen bir marka olmayı başaran Bambi, en güvenli ürünleri sizlere sunmaya devam ediyor. Amacımız Bambi ürünüyle uzun yıllar ilk günkü dostluğunuzu sürdürmeniz ve ürünlerimizden maksimum faydayı sağlamanızdır. Bu nedenle, ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka hazırlanmış olan bu kılavuzun tamamını dikkatlice okumanızı ve saklamanızı tavsiye ederiz. 
Dear Customer, 
Congratulations on your knowledgeable purchase. Thank you for your trust in our products. Bambi continues to present safe and trusted products throughout the world. Our aim is to provide products that maintain our friendship over the years, products that provide maximum benefit and function for many more years to come. Please read this User’ s Guide carefully before using your product. We recommend keeping this brochure. 
 
BAŞLIK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION FOR HEADBOARD 
 
Kullanım kılavuzu ve garanti şartlarını yazılı olduğu bu belgeyi mutlaka okuyun ve saklayın. 
Please read and keep this document that the user’s guide and warranty conditions are written. 
 
Satın aldığınız ürünlerimiz, Bambi yetkili satıcıları elemanları tarafından taşınmalı ve monte edilmelidir. 
The products you purchased must be transported and mounted by Bambi authorized dealers. 
 
Ürünü mutlaka sağlam olarak teslim alın. Aksi durumda montaja gelmiş olan bayi personeline tutanak hazırlayın. 
Make sure your furniture is not damaged and packages are complete. Otherwise, prepare a report. 
 
Ürünü teslim aldığınız anda Garanti Belgesini de onaylatın. 
Please make your certificate of warranty confirmed as soon as you buy your furniture. 
 
Ürünlerimiz ile birlikte verilen Kullanma Kılavuzunu ve uyarı etiketlerini dikkatlice okuyun. 
Please read carefully user manual and the warning labels that are given with the products.
 
Almış olduğunuz ürünlerin etiketlerini, ürün kullanımda olduğu sürece muhafaza edin. 
Please keep the labels of your furniture with you, while using it. 
 
Kullanma Kılavuzu ileride başvuru kaynağı olacağından düzgün bir şekilde saklayın. 
Please keep the user manual to guide you in case of need in future. 
 
Başlığınızı düz ve sert zeminde kullanın. Uygun olmayan zeminler, başlığınızın sağlıklı bir şekilde size hizmet etmesini engeller. 
Use your headboard on a plain and stiff ground. Inappropriate surfaces hinder your mattress to serve properly. 
 
Kullanmadığınız durumlarda başlığınızı uzun süre dik bir şekilde ve bir yere dayanarak muhafaza etmeyin. 
When you are not using the headboard, please do not put it upright and not lean on a place for a long time. 
 
Uzun süreli kullanım için doğru bakım şarttır. Başlığınızın temizliğini ılık sabunlu bir bezle fazla ıslatmadan (nemli) ve bastırmadan silerek yapın. Kurutma işlemi için ütü, saç kurutma makinası gibi cihazlar kullanmayın. Emici bir kumaş parçası veya kağıt havlu yardımıyla kumaş üzerindeki sıvıyı tamamen kurulayın. 
Proper maintenance is required to use it in long terms. Please clean your mattress with a warm, soapy and a wet cloth, avoid over-wetting and pressing too much, after it gets dry please cover and do not apply water on it. Do not use any devices; such as iron, hairdryer for drying process. Dry the liquid on the fabric with an absorber cloth and/or a paper towel. 
 
Temizleme işlemi için kullanacağınız temizleyiciyi, kumaşın görünmeyen bir yerinde test ettikten sonra ürün üzerinde bir sorunla karşılaşmadıysanız kullanın. 
If you do not face any problem after testing the cleaner to be used for the cleaning process on the fabric’s invisible part, you can use that cleaner. 
 
Ürününüz üzerine dökülen krema, ayakkabı boyası, oje, yağ, ruj vb. kirlenmeleri geciktirmeden, kurumadan temizleyin. Isı, ışık ve hava ile temas, lekeyi sabitleştirir, çıkarılması zorlaşır. 
If any cream, shoe polish, nail polish, oil, lipstick, etc. spill on your mattress, please clean it punctually before the stain dries. Heat, light and air contact stabilizes the stain and make it hard to remove. 
 
Ürününüzü halı yıkama makinesi, sert fırça, kimyasal madde, çamaşır suyu gibi ürüne zarar verecek makine ve araçlarla temizlemeyin, pamuklu bez kullanmayın. Dokuma yönünde silerek temizleyin. 
Do not clean your product with any machine, device and/or detergent, such as; carpet washing machine, bristle brush, chemical agent, laundry bleach, and do not wipe with cotton cloth. 
 
Temizleme sonrası oluşabilecek tüyleri küçük bir makas yardımıyla kumaşa zarar vermeden temizleyin. 
Please cut the pilling that can be seemed on the mattress after the cleaning process with a small scissors without damaging the fabric 
 
Başlık üzerine kesinlikle basmayın ve/veya çıkmayın. 
Never step and/or sit on the headboard. 
 
Ürününüzü kalorifer peteği, elektrik veya katı yakıt sobası gibi ısı kaynaklarından en az 1,0 m uzak tutun. 
Keep away your products 1,0 meters away from heating sources; such as radiator, electric stoves and solid oil stoves. 
 
Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş alan ortamlardan uzak tutun. 
Keep away your products from dirty, moist and direct-sunshine areas. 
 
Ürününüzün üzerine sıcaklığın etkisiyle zarar verebilecek malzeme ve cihazları (ütü, sıcak çaydanlık vb.) kesinlikle koymayın. 
Do not put any material or equipment, which can let any damage with the effect of the heat (iron, kettle etc.) on or near your product. 
 
Kumaş ve/veya deri birleşim yerlerinden zorlamayın; açılma ve yırtılmaya sebep olabilir. 
Do not apply force on leather connection parts, otherwise bulges or tears may occur. 
 
Ürünlerimizin üzerinde bulunduğu halı, kilim gibi yer döşemelerini temizleyeceğiniz zaman ürünü kaldırın veya zemine temas eden kısımların ıslanmamasına dikkat edin. 
When cleaning the rug, carpet and such floor coverings under the product make sure that the parts that come into contact with the floor to not get wet or lift the product while cleaning. 
 
Ürününüzün mekanizmaları ile çocuklarınızın oynamasına izin vermeyin. Çocukların kendi güvenliği için, düşme yaralanma riski söz konusu olabileceğinden, ürün üzerinde oynamalarına, üzerine çıkmalarına izin vermeyin. 
Do not let your children play with mechanisms of your products for their own safety. Do not let them play or jump on the product since it may cause injuries. 
 
Ürününüzü yer değiştirirken, yerde sürüklemeyin. 
Please do not drag the product on the ground when you are moving it. 
 
Küçük yaştaki çocuklarınızın başlık ile oynamasına izin vermeyin. 
Do not allow children to play with the bed base. 
 
Başlık üzerine ağır yük koymayın. 
Do not put anything heavy on the headboard. 
 
Başlığın dengede durmaması durumunda satıcınıza başvurup gerekli düzeltmenin yapılmasını talep edin böylece ürün ömrü uzayacaktır. 
If the headboard does not stay in balance, please ask the seller for the necessary repair, thus it will extend the life of the product. 
 
Başlık, metal ve ahşap malzemelerin birleşiminden oluştuğu için nemli ve rutubetli ortamlardan uzak tutularak kullanılmalıdır. Bu şartlarda kullanımdan dolayı paslanma küflenme oluşabilir. 
Headboard is made with using both metal and wood materials. Because of that, it should be kept away from humid and moist environments. If not, those conditions could corrode and mold the base. 
 
Yer değişikliği yapılacağında ürünler monteli ise demonte hale getirilerek taşınması ve ikame yerde kurulması hususunda yetkili bayiden yardım alın. 
To displace the product, if it is assembled you should contact the authorized retailers for disassembling, moving and assembling the product again. 
 
Deri bulunan başlıklarda, derinin üzerinde leke var ise, sünger veya yumuşak bir kumaş parçası yardımıyla lekeyi dairesel hareketlerle silerek temizleyin. Bu işlemi yaparken deriye zarar vermemeye dikkat edin. Lekeyi sert bir cisimle kazımayın. Çok kurumuş ve çıkmayan lekeleri hafifçe nemlendirerek yumuşatın. Deri üzerindeki kalıntıları yumuşak bir fırça veya bez kullanarak tamamen temizleyin. 
With the help of a foam or a soft fabric, clean stains by rubbing in circular movements. While cleaning do not harm the leather. Do not scrape the stains with solid objects. Slightly moisten and soften overdried stains. Clean residual stains on leather completely by using a soft brush or fabric. 
 
Suni deride kullanılan ürünlerde (solvent, tiner, aseton, alkol..vb.) aşırı çözücü ve çözündürücü içeren kimyasallardan uzak tutulması gerekmektedir. 
For cleaning artificial leather, make sure not to use cleaning agents containing solvents or dissolvers (solvents, thinners, acetone, alcohol, etc). 
 
BAŞLIK İÇİN GARANTİ ŞARTLARI 
WARRANTY CONDITIONS FOR HEADBOARD 
 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar, yurt içi garanti süresi 2 yıl olup, yurt dışı garanti süresi 1 yıldır. 
The periods of warranty are 1 (one) year for foreign countries and 2 (two) years for domestic starting with the delivery of the product to the customer. 
 
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
The whole products including all parts are under our company’s warranty. 
 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan haklarından yararlanabilir: 
In case of encountring a defective product, consumer has right to consider the amendments listed below: 
 
Sözleşmeden dönme, 
Rescission of the contract, 
 
Satış bedelinden indirim isteme, 
Asking for discount from the sales value 
 
Ücretsiz onarılmasını isteme, 
Requesting the free repair service 
 
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
Request to exchange the product with the same one that free from defects 
 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
The seller is obligated to repair the sold goods in case the consumer chooses the usage of the right to have the goods fixed free of charge. Consumer exercises his right to repair free of charge for manufacturer and also for importer. Dealer, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of such consumer right. 
 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
In case the consumer exercises his right to repair free of charge, with regard to the product; 
 
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
If the product breaks down again within the warranty period, 
 
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
If the maximum time required to repair is exceeded, 
 
Tamirinin mümkün olmadığının, teknik servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
If it is made certain with a report issued by technical service, dealer, manufacturer or importer that it is not possible to repair; consumer will be entitled to claim for the refund of the product, price discount in proportion to defect or replacement of the defective product with its equivalent, if available. Dealer shall not be able to refuse the claim of consumer. Dealer, manufacturer and importer shall be severally responsible in case of any failure to fulfill such obligation. 
 
Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın bölge servis birimleri veya satıcı bayiye bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın ilgili bölge servis ekiplerine teslimi veya ekipler tarafından teslim alınması tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ve ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
If this period is outside the warranty period on the date when notice related to defect within the warranty period, is made to the technical service, then it will start as from the date when product is delivered to the technical service. Manufacturer or importer shall be obligated to provide the consumer with another product with similar features until the repair of the product is finalized in case the repair can not be accomplished more than 10 days. In case the product becomes defective within the warranty period, the period required to repair will be added to the warranty term. Defects resulting from the use of product opposite to the instructions available in the product user manual shall not be covered within the warranty scope. All the defects that come to existence because of the misusage of the consumer are not under the cover of warranty terms. 
 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
In case of disputes related to the rights arising from the warranty, consumer can apply to Consumer Arbitration Committee and Consumer Courts in his placement of residence or in which the consumer transactions are made. 
 
Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
If the warranty document is not given to the consumer, he has the right to apply to Ministry of Trade and Directorate General of Consumer Protection and Market Surveillance. 
 
Kullandığınız ürünün Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, garanti süresi içinde ve dışında verilecek montaj, bakım onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, tesisat ile bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulundurulacak süreyi kapsamaktadır. 
As determined by the Turkish Ministry of Trade, lifetime expectancy of the product is 10 years. This includes the duration which sufficient technical staff, tools, fittings and spare parts for the assembly, maintenance and repair services which are determined by the ministry, will be provided within and outside the warranty period. 
 
Kullanıma bağlı zamanla oluşabilecek, ürünlere göre değişiklik gösterebilecek basit onarım gerektiren detay ayarlarda yetkili bayiden yardım talep edin. 
Please appeal for help from the authorized dealer for the detailed settings that require simple repair, which occur in time depend on use and may vary from product to product. 
 
Elektrikli aksesuarların, enerji tasarrufu için kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulması tavsiye edilir. 
Electrical accessories should not be left on for a long period of time. 
 
Elektrikli aksamların sıvıyla temasından özellikle kaçının. 
Do not let any kind of liquid, contact with electrical components. 
 
Ürünler başka bir yere taşınırken prizle bağlantıyı ayırdıktan sonra taşıma işlemini yapınız. Adaptörleri prizden çıkardıktan sonra da dikkatli ve yavaşça güvenli bir yere bırakın. 
Disconnect the cables between electric sockets and products before relocating the products. Leave the power cables somewhere safe after disconnecting. 
 
Yukarıda belirtilen başlık için dikkat edilmesi gereken hususlar, garanti şartlarına dahildir. 
Matters to be taken into consideration regarding headboard that specified above are included in the warranty conditions. 
 
BAŞLIK İÇİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HUSUSLAR 
OUT OF WARRANTY CONDITIONS FOR HEADBOARD 
 
Ürünün montajının, teknik servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması, 
Assembly of the product not by technical service personnel but by inexperienced persons, 
 
Temizlikte, ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması, 
Use of harmful material and substance for cleaning, 
 
Nakliye işlemi (tüm taşımalar), firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar, 
Damages which can occur in shipping process (all transportations) that are operated without the authorized retailers responsibility, 
 
Yanlış kullanımdan doğan hasarlar (başlık yüzeyinin çizilmesi, ezilmesi, kumaşın yırtılması, başlık çıtasının kırılması vb. durumlar), 
Damages caused by misuse (scratched, crushed, fabric teared headboard surface, broken headboard lath…etc. situations), 
 
Bu kılavuzda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, 
Faults that are caused because of the, misusage regarding to the issues in this manual, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi, 
Identification of unauthorized repairment of the product, 
 
Ürünün yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of unauthorized intervention of the product, 
 
Ürün üzerinde imalatımızda olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi, 
Identification of mounted parts that are not produced by us, 
 
İmalatımız olmayan bazanın ve yatağın kullanılması, 
Use of base and mattress not produced by us, 
 
Kullanıcı kaynaklı başlık kumaşında kalıcı lekelerin oluşması, 
Permanent stains on the headboard fabric that are caused by user error, 
 
Kullanımdan sonra model ve/veya ölçü değişikliğine gidilmesi, 
Change of model and/or dimension after the use, 
 
Evde kullanılan bazanın ve/veya yatağın ölçüsü dışında başlık siparişleri, 
Orders of headboard that have different dimensions than base and/or mattress currently in use. 
 
Not: 
Yukarıda belirtilen tüm hususlar, Setler (Yatak+Baza+Başlık) için de geçerlidir ve tüm ürünlerimiz medikal ürün değildir. 
Note: 
All matters stated above, are included for Sets (Mattress+Base+Headboard) and Bambi products are not medical products. 
 
Değerli Müşterimiz, 
Ürününüzde meydana gelebilecek arızalar için önce, bulunduğunuz bölgedeki servisimize başvurun. Servisimiz, arıza karşısında yetersiz kaldığı takdirde, şikayetinizi Bambi Tüketici Hizmetleri Servisi’ ne bildirin. Arıza, en kısa zamanda giderilecektir. 
Lütfen, garanti belgenizi, yetkili satıcıya, ürününüzü satın aldığınız anda onaylatın. Ürününüzün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun. 
Dear Customer, 
For any fault that may occur in your product, first contact the authorized retailer in your region. If our authorized retailer is insufficient to resolve occured failure, please contact Bambi Consumer Service about your complaint. The fault will be sort out as soon as possible. 
Please confirm your warranty to the authorized retailer at the time of purchase. For more information regarding to the use of the product, please contact our authorized retailer.
Çerez Kullanımı

Bu site deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanır.
Çerez Politikası
Kabul Ediyorum